Τηλέφωνο: 24670 29879
Τηλ. Κιν: 697 3312649
Διεύθ.: Κολοκοτρώνη 20, Καστοριά
Email: georgosopoulou@yahoo.gr
Facebook: @kgg.com.gr

Μέθοδος Διδασκαλίας

Πίνακες μηχανισμών λειτουργίας των γραμματικών και συντακτικών δομών

Μεθοδευμένη κατανόηση κειμενογραφίας (L/V) και ακουστικού (H/V) μηνύματος.

1. Leseverstehen (L/V) κατανόηση γραπτού κειμένου
Άφθονη επεξεργασμένη διδακτική ύλη, πλαισιωμένη από λεξιλόγιο με ετυμολογική προσέγγιση, συνώνυμα, αντώνυμα και υποστηριζόμενη από νοηματικές ασκήσεις, οδηγεί σε ασφαλή κατανόηση του γραπτού μηνύματος.

2. Hörverstehen (H/V) κατανόηση ακουστικού μηνύματος

Πλήθος ακουστικών ενοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας συνεπικουρούμενες από τα αντίστοιχα κείμενα – λεξιλόγιο αναβαθμίζουν σταθερά την αντιληπτική ικανότητα ώστε να μπορεί ο μαθητευόμενος να ερμηνεύει με επάρκεια τα ηχητικά μηνύματα.

Σε δεύτερο επίπεδο αξιοποιείται το διαδασκόμενο υλικό (L/V, H/V) προς αναδιήγηση για περαιτέρω αφομοίωση και αναβάθμιση των δυνατοτήτων στο γραπτό (S/A) και προφορικό λόγο (M/A) με καθοδηγούμενη παραγωγή γραπτού (S/A) , προφορικού (M/A) λόγου )

Μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνουμε αυτοτροφοδότηση, ανακύκλωση και επανάληψη ύλης.

Υπεύθυνη Κέντρων: INFO
Ειρήνη Γεωργοσοπούλου - Μισκία Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας - γλωσσολογίας και Γαλλικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Goethe της Φραγκφούρτης, απόφοιτος της Γαλλικής Ακαδημίας Αθηνών. Ιδιοκτήτρια εδώ και 25 χρόνια με διδασκαλική εμπειρία 27 ετών. Είναι κάτοχος πιστοποίησης για εκπαίδευση ενηλίκων απο τον ΕΟΠΠΕΠ.