Τηλέφωνο: 24670 29879
Τηλ. Κιν: 697 3312649
Διεύθ.: Κολοκοτρώνη 20, Καστοριά
Email: georgosopoulou@yahoo.gr
Facebook: @kgg.com.gr

Facharzt Prüfung

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζω για την Fachsprachprüfung Medizin

 

Ποιος πρέπει να δώσει ένα τεστ εξειδικευμένης γλώσσας;

Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Ιατρικό Κώδικα, οι γιατροί στη Γερμανία πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 για να υποβάλλουν αίτηση για άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Προκειμένου να αποδείξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες που απαιτούνται για ιατρικές εργασίες και για ν’ αποκτήσουν την άδεια, οι ενδιαφερόμενοι γιατροί πρέπει να υποβληθούν περαιτέρω σε ειδικό τεστ γλώσσας FSP(Fachsprachprüfung)

Η διαδικασία αίτησης για άδεια άσκησης του επαγγέλματος πραγματοποιείται στο περιφερειακό συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ελέγχει τα έγγραφα και σε περιπτώσεις που απαιτείται τεστ εξειδικευμένης γλώσσας, διαβιβάζει τα απαραίτητα δεδομένα για τον υποψήφιο του τεστ στον Ιατρικό Σύλλογο. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητο να εγγραφεί κάποιος αυτοπροσώπως για το τεστ ειδικής γλώσσας σε έναν ιατρικό σύλλογο της περιοχής.

Αφού ο κρατικός ιατρικός σύλλογος λάβει τα στοιχεία του αιτούντος από το περιφερειακό συμβούλιο, τα δεδομένα καταγράφονται και προωθούνται στον ιατρικό σύλλογο της περιοχής. Οι συμμετέχοντες στο τεστ θα λάβουν αμέσως επιβεβαίωση παραλαβής και ειδοποίηση για την καταβολή τελών εξέτασης από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο . Μόνο μετά την παραλαβή του τέλους εξέτασης των 420 ευρώ θα σταλεί στον εξεταζόμενο πρόσκληση για την τεχνική εξέταση γλώσσας.

 

Αναλυτικά το  τεστ εξειδικευμένης γλώσσας

Με το τεστ εξειδικευμένης γλώσσας πρέπει να αποδεικνύεται η απαραίτητη γνώση της γερμανικής γλώσσας για ιατρικές εργασίες και χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των τεσσάρων τεχνικών γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για το ιατρικό επάγγελμα (κατανόηση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή), με βάση το γλωσσικό επίπεδο C1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Οι γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες αξιολογούνται χρησιμοποιώντας ειδικά διαμορφωμένα κριτήρια αξιολόγησης. Οι εξεταστές είναι έμπειροι γιατροί που προσομοιώνουν μια τυπική κατάσταση από την καθημερινή νοσοκομειακή ζωή χρησιμοποιώντας μια μελέτη περίπτωσης που έχει σαφώς καθοριστεί εκ των προτέρων.Η ιατρική εμπειρία του υποψηφίου δεν αξιολογείται.

 

Πώς λειτουργεί το τεστ τεχνικής γλώσσας;

Το τεστ εξειδικευμένης γλώσσας διάρκειας 60 λεπτών έχει τη μορφή ατομικού τεστ και έχει σχεδιαστεί για να είναι πρακτικό. Το θέμα του τεστ είναι μια προσομοιωμένη συνομιλία και μια κατάσταση τεκμηρίωσης από την καθημερινή νοσοκομειακή ζωή. Η εξέταση αφορά κυρίως τον έλεγχο της ακουστικής κατανόησης καθώς και την προφορική και γραπτή έκφραση. Οι εξειδικευμένες γνώσεις των υποψηφίων για τις εξετάσεις δεν ελέγχονται σε αυτό το πλαίσιο, ωστόσο, στον τομέα της ακουστικής κατανόησης και της σωστής αναπαραγωγής της διάγνωσης και της αντίστοιχης θεραπευτικής σύστασης, του ορθού ορισμού των όρων και της σαφής χρήσης των όρων ιατρού ειδικού, σε συζητήσεις ιατρού-ιατρού είναι απολύτως απαραίτητες. Δίνετε εξετάσεις μπροστά σε μια εξεταστική επιτροπή που αποτελείται από δύο εξεταστές. Τουλάχιστον ένας εξεταστής είναι γιατρός.Το τεστ τεχνικής γλώσσας αποτελείται από τα ακόλουθα τρία τεστ (20 λεπτά το καθένα):

 

-Προσομοιωμένη συνομιλία ιατρού-ασθενούς (συνέντευξη ιστορικού)

– Γραπτή περίληψη-τεκμηρίωση της συνομιλίας ιατρού-ασθενούς

-Συζήτηση ιατρού-ιατρού (συστήνετε τον ασθενή και απαντάτε σε σχετικές ερωτήσεις όπου εξηγείτε τους κοινούς ιατρικούς όρους και τα γερμανικά τους ονόματα

 

Με την πρόσκληση για την εξέταση θα λάβετε μια περιγραφή της εργασίας και των απαιτήσεων της εξέτασης .

 

Αξιολόγηση της εξέτασης

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής αξιολογούν την εξέταση σύμφωνα με ένα ενιαίο, δομημένο σχήμα και ενημερώνουν τον συμμετέχοντα για το αποτέλεσμα αμέσως μετά την εξέταση.Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της εξέτασης κοινοποιούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Περιφέρειας. Περαιτέρω επεξεργασία γίνεται εκεί. Σε περίπτωση αποτυχίας, το τεστ τεχνικής γλώσσας μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές. Ο αριθμός των επαναληπτικών εξετάσεων δεν είναι περιορισμένος. Ωστόσο, για κάθε επαναληπτική εξέταση επιβάλλεται παράβολο 420 ευρώ.

Επικοινωνία
Μήν διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
  • Κολοκοτρώνη 20 Καστοριά
  • 24670 29879
  • 6973312649
  • georgosopoulou@yahoo.gr