Τηλέφωνο: 24670 29879
Τηλ. Κιν: 697 3312649
Διεύθ.: Κολοκοτρώνη 20, Καστοριά
Email: georgosopoulou@yahoo.gr
Facebook: @kgg.com.gr

Ποια είναι η διαδικασία των γραπτών και προφορικών εξετάσεων B2

Πρίν ξεκινήσετε να προετοιμάζεστε για τις Γερμανικές εξετάσεις, οποιουδήποτε επιπέδου, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω.

Πληροφορίες για εξετάσεις B2

Τα κάτωθι δεδομένα διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς και εξεταστικούς φορείς και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

 • Επίπεδο με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες και με βάση τον ΑΣΕΠ: Β2 (Καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας)
 • Αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας: Καθολική
 • Εξεταστικές περίοδοι:
  Φεβρουάριος (δηλώσεις συμμετοχής τον Οκτώβριο)
  Μάρτιος (δηλώσεις συμμετοχής το Ιανουάριο)
  Ιούνιος (δηλώσεις συμμετοχής το Μάρτιο)
  Σεπτέμβριος (δηλώσεις συμμετοχής το Μάιο)
  Νοέμβριος (δηλώσεις συμμετοχής  το Σεπτέμβριο)
 • Συνολική διάρκεια εξέτασης (πλην προφορικών): περίπου 210 λεπτά
 • Τομείς εξέτασης του υποψήφιου: Παραγωγή Προφορικού Λόγου, Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου.

Α) Παραγωγή Προφορικού Λόγου

(3 λεπτά συζήτηση πάνω σε ένα θέμα με τον συνεξεταζόμενο. 6 λεπτά παρουσίαση θέματος και απάντηση σε δυο ερωτήσεις όπως επίσης και θέση μιας ερώτησης στον συνεξεταζόμενο)

Διάρκεια: 15 λεπτά

Βαθμολόγηση / όριο επιτυχίας: Η βάση επιτυχίας είναι το 15/25.

Β) Κατανόηση Γραπτού Λόγου

(3 κείμενα ακολουθούμενα από 25 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών + ένα κείμενο με συμπλήρωση κενών)

Διάρκεια: 80 λεπτά

Βαθμολόγηση / όριο επιτυχίας: Η βάση επιτυχίας είναι το 60%.

C) Κατανόηση Προφορικού Λόγου

(1 άσκηση συμπλήρωσης κενών,1 άσκηση πολλαπλών επιλογών. Σύνολο 15 ερωτήσεις)

Διάρκεια: περίπου 35 λεπτά

Βαθμολόγηση / όριο επιτυχίας: Διαθέσιμοι 25 βαθμοί.

D) Παραγωγή Γραπτού Λόγου

(1 επίσημη επιστολή 180 λέξεων + 1 άσκηση διόρθωσης 10 λαθών)

Διάρκεια: 80 λεπτά

Βαθμολόγηση / όριο επιτυχίας: Διαθέσιμοι 25 βαθμοί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Τα προφορικά διεξάγονται την ίδια μέρα με τα γραπτά

2) Όλα τα θέματα απαντώνται σε ειδικό φυλλάδιο με στυλό

3) Ο εξεταζόμενος περνάει επιτυχώς το test όταν συμπληρώσει 45 βαθμούς από όλα τα γραπτά + 15 βαθμούς από τα προφορικά

Τα Κέντρα Γερμανικής Γλωσσοπαιδείας αποποιούνται κάθε ευθύνης άμεσης επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων σε περίπτωση αλλαγής.

Υπεύθυνη Κέντρων: INFO
Ειρήνη Γεωργοσοπούλου - Μισκία Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας - γλωσσολογίας και Γαλλικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Goethe της Φραγκφούρτης, απόφοιτος της Γαλλικής Ακαδημίας Αθηνών. Ιδιοκτήτρια εδώ και 25 χρόνια με διδασκαλική εμπειρία 27 ετών. Είναι κάτοχος πιστοποίησης για εκπαίδευση ενηλίκων απο τον ΕΟΠΠΕΠ.