Τηλέφωνο: 24670 29879
Τηλ. Κιν: 697 3312649
Διεύθ.: Κολοκοτρώνη 20, Καστοριά
Email: georgosopoulou@yahoo.gr
Facebook: @kgg.com.gr

Ποια είναι η διαδικασία των γραπτών και προφορικών εξετάσεων B1

Πρίν ξεκινήσετε να προετοιμάζεστε για τις Γερμανικές εξετάσεις, οποιουδήποτε επιπέδου, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω.

Πληροφορίες για εξετάσεις B1

Τα κάτωθι δεδομένα διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς και εξεταστικούς φορείς και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

 • Επίπεδο με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες και με βάση τον ΑΣΕΠ: Β1 (μέτρια γνώση της Γερμανικής γλώσσας)
 • Αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας: Καθολική
 • Εξεταστικές περίοδοι:
  Ιανουάριος (δηλώσεις συμμετοχής τον Οκτώβριο)
  Ιούνιος (δηλώσεις συμμετοχής το Μάρτιο)
  Σεπτέμβριος (δηλώσεις συμμετοχής το Μάιο)
 • Συνολική διάρκεια εξέτασης (πλην προφορικών): περίπου 170 λεπτά
 • Τομείς εξέτασης του υποψήφιου: Παραγωγή Προφορικού Λόγου, Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου. Τα 4 μέρη εξέτασης είναι αυτόνομα, δηλαδή παρέχονται 4 ξεχωριστά πιστοποιητικά. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο η κάποια εξ’ αυτών επαναλαμβάνεται η εξέταση ΜΟΝΟ σε αυτά που υπήρξε αποτυχία!

Α) Παραγωγή Προφορικού Λόγου

(6 λεπτά συζήτηση πάνω σε ένα θέμα με τον συνεξεταζόμενο. 4 λεπτά παρουσίαση θέματος και απάντηση σε δυο ερωτήσεις όπως επίσης και θέση μιας ερώτησης στον συνεξεταζόμενο)

Διάρκεια: 15 λεπτά

Βαθμολόγηση / όριο επιτυχίας: Η βάση επιτυχίας είναι το 60%.

Β) Κατανόηση Γραπτού Λόγου

(5 κείμενα ακολουθούμενα από 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)

Διάρκεια: 65 λεπτά

Βαθμολόγηση / όριο επιτυχίας: Η βάση επιτυχίας είναι το 60%.

C) Κατανόηση Προφορικού Λόγου

(4 ασκήσεις ακολουθούμενες από 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)

Διάρκεια: περίπου 30 λεπτά

Βαθμολόγηση / όριο επιτυχίας: Η βάση επιτυχίας είναι το 60%.

D) Παραγωγή Γραπτού Λόγου

(1 προσωπική επιστολή 80 λέξεων, 1 έκθεση ιδεών 80 λέξεων και 1 ημιεπίσημη επιστολή 40 λέξεων)

Διάρκεια: 60 λεπτά

Βαθμολόγηση / όριο επιτυχίας: Η βάση επιτυχίας είναι το 60%.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Τα προφορικά διεξάγονται την ίδια μέρα με τα γραπτά

2) Όλα τα θέματα απαντώνται σε ειδικό έντυπο με στυλό

Τα Κέντρα Γερμανικής Γλωσσοπαιδείας αποποιούνται κάθε ευθύνης άμεσης επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων σε περίπτωση αλλαγής.

Υπεύθυνη Κέντρων: INFO
Ειρήνη Γεωργοσοπούλου - Μισκία Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας - γλωσσολογίας και Γαλλικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Goethe της Φραγκφούρτης, απόφοιτος της Γαλλικής Ακαδημίας Αθηνών. Ιδιοκτήτρια εδώ και 25 χρόνια με διδασκαλική εμπειρία 27 ετών. Είναι κάτοχος πιστοποίησης για εκπαίδευση ενηλίκων απο τον ΕΟΠΠΕΠ.